Het is soms niet te geloven hoe subtiel dingen kunnen liggen. Maar als je wilt aannemen wat ik hier ga zeggen, ben je de vernieuwing van je denken op het spoor, d.w.z dan krijg je een goed idee van wat ervoor nodig is en wat je zelf moet èn kunt doen om je denken te vernieuwen. Maar laat ik meteen ter zake komen.

Ik ontdekte kort geleden dat er tussen de diverse Bijbelvertalingen verschillen zijn in 2 Korinthe 4:4, en dat is een wezenlijk verschil: “… ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.” (NBG) Ook de HSV, de SV1977, de SVJ èn de SV1637 spreken over de god van deze eeuw. Evenwel de Amplified Bible, de ESV, de GNTD, de KJV, de NASB, de GNB96, de NBV, de WV2012 vertalen de god van deze wereld. De CEVD spreekt over de god die over deze wereld heerst, wat nog niet wil zeggen dat de wereld van hem is! Overigens heeft de Griekse grondtekst het over αιων (aioon), wat ‘eeuw, wereldvrede, bestaan, het huidige leven’ betekent.

Misschien houdt u van statistieken en zegt u: de Bijbelvertalingen die hem de god van deze wereld noemen zijn in de meerderheid: 8 tegen 5. Mensen doen aan statistieken en mensen doen ook aan vertalen. Zo kun je evenwel niet omgaan met Gods Woord.

Het probleem met de woordkeus ‘god van deze wereld’ is dat je zou gaan denken dat hij de eigenaar van deze wereld is. Je zou gaan denken dat hij alle rechten heeft en daarmee een voor ons mensen onoverkomelijke vijand is. En niets is natuurlijk minder waar. Want …

… Wie heeft deze wereld, of aarde, met alles wat erin is geschapen? Wie heeft alle rechten teruggekocht met Zijn bloed? Van Wie is alle macht in hemel en op aarde? Hoeveel macht blijft er dan nog over voor de ‘god’ van deze eeuw? Juist!

Als je niet nadenkt over alles wat de Schrift zegt, kun je al snel met een verkeerd beeld komen te zitten. En je moet al die dingen met elkaar in balans brengen, en Wie je daarbij helpt, is de Heilige Geest. Hij leidt in alle waarheid (Johannes 16:13).

Er is geen plaats voor het doemdenken dat zegt: Ja, maar wij zitten nu eenmaal met de zonde en totdat Jezus terugkomt, moeten we maar zien te overleven en, o, God geve dat ik mag volharden … .

Satan is niet de god van deze wereld, hij is er ook de eigenaar niet van. Jezus is de God van deze wereld en Hij is er de Eigenaar van. Satan regeert nog wel, hij waart nog wel rond (in zoverre wij dat toelaten), het spookt nog regelmatig op aarde, maar zijn dagen zijn geteld, de maat van zijn zonden is nog niet vol, en wanneer hij de zonen Gods die gaan opstaan, gaat doden, zal die maat snel vollopen.

Als ik zeg dat satan regeert, houd dan in gedachten dat Jezus heerst, maar Jezus doet dat op een manier die wij niet begrijpen als wij ons denken niet vernieuwen.

De woordkeus ‘god van deze eeuw’ leert ons trouwens nòg iets. Een eeuw is beperkt en komt een keer op zijn einde. Voel je hem … ?